Klartecken för Nya Skolan Skövde

Skolinspektionen godkänner Nya Skolan Skövde som nu får starta förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem i Skövde kommun med planerad start hösten 2018. Läs mer..

Kreativa Lars-Sixtens Trädgård

På skolan i Trollhättan har vi nu byggt en ny trappa i norr och rättat till en trappa i söder, där vi även rättade till en farlig slänt. Vår vaktmästare Mats har skapat utseendet ihop med Lars-Sixtens Trädgård AB. Visst blev resultatet bra? Läs mer..