Skövde kommun positiva till Nya Skolan

Nya Skolan har ansökt till Skolinspektionen om att starta grundskola F-9 och fritidshem i Skövde. Politikerna har svarat positivt på Nya Skolans önskan om etablering. Läs mer..

Kreativa Lars-Sixtens Trädgård

På skolan i Trollhättan har vi nu byggt en ny trappa i norr och rättat till en trappa i söder, där vi även rättade till en farlig slänt. Vår vaktmästare Mats har skapat utseendet ihop med Lars-Sixtens Trädgård AB. Visst blev resultatet bra? Läs mer..