Verksamhet
Läsårstider
Ansök till Nya Skolan
Kontakta oss

Nya Skolan skapar förutsättningar för lärande

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. Ett accepterande klimat där det råder ömsesidig respekt mellan barn, elever och personal. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor.

Nya Skolan medverkar i Högskolans Västs Grundlärareprogrammet åk 4-6 AIL HT19

Nya Skolan kommer i samverkan med Högskolan Väst att höstterminen 2019 starta Grundlärarprogrammet åk 4-6 som en arbetsintegrerad utbildning (AIL). Läs mer..