Ansök till Nya Skolan
Läsårstider
Nya Skolans koncept
Kontakta oss

Nya Skolan skapar förutsättningar för lärande

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. Ett accepterande klimat där det råder ömsesidig respekt mellan barn, elever och personal. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor.