Välkommen till Nya Skolan

Vi skapar förutsättningar för lärande

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. Ett accepterande klimat där det råder ömsesidig respekt mellan barn, elever och personal. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor!

Ansök till Nya Skolan

I den bästa av skolor finns förutsättningar för lärande.

En miljö som är stimulerande för såväl barn och elever som personal.

Ett accepterande klimat där det råder en ömsesidig respekt mellan elever och personal.

En skola där vuxna finns i elevens närhet.

En skola som har ett holistiskt synsätt på både kunskap och individ.

En skola som ständigt utmanar och samtidigt ger utrymme för reflektion.

En skola som eleverna lämnar med en positiv syn på sig själva och på sitt lärande.

Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor.

Nya Skolans koncept

Nya Skolans ledord ”Det ska kännas bra i magen” är grunden för all verksamhet.

Nya Skolans koncept startar i ett holistiskt synsätt som innebär att vi har en helhetssyn på våra elever och kunskap. En holistisk elevsyn innebär att vi ser varje enskild individ utifrån en mängd olika perspektiv, så som mognad, förutsättningar, social kompetens, hemförhållanden och kompisrelationer. Genom detta synsätt har en pedagog på Nya Skolan förutsättningar att möta sina elever och skapa förutsättningar för lärande. En holistisk syn på kunskap  innebär en ökad förståelse för en företeelse, händelse eller plats. En ökad förståelse leder till nyfikenhet och att vilja lära mer.

Respekt och vänlighet!

Skolan är en plats där vi är tillsammans. Att ha vänner, vara vald, inkludera och visa varandra omtanke är normen på Nya Skolan.

Läsårstider

Här hittar ni läsårstiderna för Nya Skolan i Trollhättan samt i Lilla Edet

Det ska kännas bra i magen!

På Nya Skolan serveras barn och elever näringsriktig mat tillsammans med ett nyttigt salladsbord, från vårt egna moderna kök.

Snabbanslutning