Nya Skolan startar ny grundskola med tillhörande fritidshem samt planerar för förskola på Egna Hem

Nya Skolan startar en ny grundskola med tillhörande fritidshem i augusti 2020. Det är en mindre F-6 skola för ca 170 elever. Nya Skolan planerar även för start av förskola i januari 2021 i intilliggande lokaler. För att få plats på förskolan Egna Hem är kriterierna kötid och syskonförtur. En plats på förskolan Egna Hem ger förtur till förskoleklassen på Egna Hem F-6.

För ytterligare information om Nya Skolans koncept samt visning av våra fina lokaler, kontakta Skolchef Beata Szwoch på telefon 0735-02 24 96. 

 

Välkommen med er ansökan!

 

 

 

 

 

Nya Skolans koncept
Läsårstider
Ansök till Nya Skolan
Kontakta oss

Nya Skolan skapar förutsättningar för lärande

Det ska kännas bra i magen att gå till skolan. Ett accepterande klimat där det råder ömsesidig respekt mellan barn, elever och personal. Nya Skolan strävar efter att vara den bästa av skolor.