Förskola

Det börjar i förskolan

Vägen in till vårt förhållningssätt är via våra förskolor. Sättet att arbeta börjar där, tillsammans med de minsta barnen. Fokus läggs på att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga, nöjda och glada vilket är en förutsättning för lärande. Därifrån inspireras barnen att utforska och bli nyfikna på sin omgivning.

I förskolorna har vi barn från ett till fem år indelade i olika åldersgrupper. Förskolorna arbetar holistiskt för att redan från början ge barnen en upplevelse av sammanhang. 

Med stigande ålder får de möjlighet att reflektera över sitt lärande tillsammans med kompisar och pedagoger. Extra fokus läggs på språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap som vävs in i förskolornas projekt. I centrum finns leken med sitt utforskande och den fria fantasin. Genom leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta sina kunskaper och erfarenheter i samspel med andra. 

Att vara utomhus i lek och projekt är en viktig del av dagen. Förskolegården och våra omgivningar är härliga miljöer för barnen att utforska tillsammans med pedagogerna. På våra förskolor arbetar vi fokuserat med att lägga grunden som behövs inför starten i förskoleklass och skolan.

Snabbanslutning