Trollhättan, Röllekan

Nya Skolans förskola Röllekan är belägen på Sörvallavägen 12 i Trollhättan (Skoftebyn).

Det finns 4 avdelningar med plats för 80 barn.

Genom att välja Nya Skolans förskolor har man en garanterad plats i grundskolan. I förskolorna har vi barn från ett till fem år indelade i olika åldersgrupper.

I förskolan arbetar vi i åldersintegrerade grupper som är flexibla och anpassas efter pedagogiska behov såsom barnens intresse och mognad.

Vi gör utflykter i de närliggande omgivningarna – i samhället – för att barnen ska lära och bli nyfikna på att lära mer. Eftersom det är ett nära samarbete mellan förskolan och skolan har vi möjlighet att följa och dokumentera varje barns utveckling så att vi på bästa sätt kan hjälpa dem att utvecklas.

Förskolorna arbetar holistiskt för att redan från början ge barnen en upplevelse av sammanhang. Med stigande ålder får de möjlighet att reflektera över sitt lärande tillsammans med kompisar och pedagoger. Det finns ett extra fokus på språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap som vävs in i förskolornas projekt. I centrum finns leken med sitt utforskande och den fria fantasin. Genom leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta sina kunskaper och erfarenheter i samspel med andra barn.

Att vara utomhus i lek och projekt är en viktig del av dagen. Förskolegården och omgivningarna är härliga miljöer att utforska för barnen tillsammans med pedagogerna. På våra förskolor arbetar vi fokuserat med att lägga grunden som behövs inför starten i förskoleklass och skolan.

Snabbanslutning