Grundskolor

Det ska kännas bra i magen att gå i skolan. Trygghet och glädje är en förutsättning för lärande. Därför är Nya Skolan en liten, småskalig skola. En skola där alla känner varandra. Där all personal på skolan känner ansvar och engagemang för alla elever. Där miljön är lugn, harmonisk och vänlig.

Snabbanslutning