Pettersberg

Förskoleklass – åk 9

På Nya Skolan utgår vi från att alla barn vill lära sig. Det finns en naturlig nyfikenhet hos barn och ungdomar, vilket är vår uppgift som pedagoger att ta tillvara och stimulera. När man förstår världen omkring sig och vad det innebär att vara människa, blir lärandet intressant på riktigt. Därför arbetar Nya Skolan med projekt där kunskap sätts i större sammanhang. Studiebesök, studieresor och gästföreläsare från ”verkligheten utanför skolan” ingår.

Skolan handlar dock om mer än kunskap. Det handlar lika mycket om relationer. Genom att ta tillvara det fina i kontakterna mellan oss som vistas i skolan växer barnen och ungdomarna till empatiska människor. På Nya Skolan är det självklart att både vuxna och barn visar varandra respekt, att vi tar ansvar för oss själva och visar omtanke om andra. Det är så vi får en skola där det känns bra i magen.

Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans. Vid tillfällen då regler bryts arbetar vi efter Nya Skolans konsekvenstrappa och åtgärder sätts in omgående.

Fritidshem

Nya Skolans fritidshem kompletterar skolan inom språk och kommunikation, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle. Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse är en stor del av elevernas vardag. Här har eleverna möjlighet att prova och utveckla idéer och lösa problem. Undervisningen är varierad, situationsstyrd och gruppinriktad. Pedagogerna på våra fritidshem skapar och upprätthåller goda relationer och undervisar om ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt där förmågan att samarbeta och kommunicera utvecklas. Regler och rutiner är väl förankrade, då pedagoger och elever upprättar dessa tillsammans. Vid tillfällen då regler bryts arbetar vi efter Nya Skolans konsekvenstrappa och åtgärder sätts in omgående.

Snabbanslutning