Frågor och svar

Vi på Nya Skolan tycker det är bra med frågor. Det tyder på nyfikenhet och det är alltid bra i skolsammanhang. Här har vi listat de frågor vi oftast får. Saknar du svaret på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

Förskola

Ja, du har rätt att välja förskola till ditt barn. I de flesta kommuner finns olika kommunala och fristående förskolor att välja mellan. Vi på Nya Skolan hanterar antagningen själva. Ansöker gör du genom att klicka på Ansök till Nya Skolan. Det går även bra att kontakta förskolan om du har några frågor.

Det är en förskola som drivs av en enskild huvudman, det är alltså inte kommunen som driver förskolan. Den fristående förskolan Nya Skolan drivs som aktiebolag sedan 2001.

Avgiften för förskola regleras genom den så kallade maxtaxan som gäller både kommunala och fristående förskolor. Det innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan är lägre för varje barn i hushållet som är inskrivet i förskola eller fritidshem.

På Nya Skolan tillämpar vi samma taxa som för den kommunala förskolan.

Ansöker gör du genom att klicka på Ansök till Nya Skolan. Det går även bra att kontakta administrationen eller förskolechefen om du har några frågor.

Nya Skolan tillämpar syskonförtur om det finns fler barn i kö än platser på förskolan. Du anger syskon i kö i samband med din anmälan.

Nya Skolan rekommenderar att ni anmäler ert barn så tidigt som möjligt, på grund av att kön kan variera i storlek från år till år.

Ja, Nya Skolan följer läroplanen för förskolan, Lpfö18. Besök gärna till Skolverkets webbplats om du vill läsa mer om läroplanen.

Nya Skolan har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda förskola under kvällstid.

Se våra öppettider under xxxxxxx

Grundskola

Ja, det fria skolvalet gör att alla elever och vårdnadshavare har rätt att söka till vilka fristående och kommunala skolor de vill. Elever och föräldrar kan också välja en fristående skola i en annan kommun än den de bor i.

Det fria skolvalet gör att alla elever och vårdnadshavare har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor. Ansök till Nya Skolan genom att klicka på Ansök till Nya Skolan.

Om ett val inte görs så anvisar kommunen en kommunal skola i upptagningsområdet.

Nej. Nya Skolan, precis som andra kommunala skolor, tar inte ut några avgifter för utbildningen.

Om det finns fler sökande än platser till Nya Skolan tillämpas urvalsprinciper enligt Skolinspektionens riktlinjer, vilka är ködatum med syskonförtur. Eftersom Nya Skolan även har förskoleverksamhet har barn som gått på förskolan förtur till grundskolan i de orter där förskola finns. När antagningen är klar får du ett besked om plats från oss på Nya Skolan.

Om du vill byta skola till Nya Skolan behöver du först ställa dig i vår kö. Du kan ansöka till oss direkt här på hemsidan (Ansök till Nya Skolan) Du kan givetvis också vända dig direkt till vår administration för kö. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss i menyn.

Fristående skolor finansieras av ett kommunalt bidrag per elev på skolan. Det brukar kallas skolpeng. Skolpengen till fristående skolor ska beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnad för sin skolverksamhet. Skolpengen ska alltså vara lika stor oavsett om eleven väljer en kommunal eller fristående skola. Skolpengen kan i vissa fall också innehålla ett tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Fristående skolor finns i alla skolformer; förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Nej, Nya Skolan är öppen för alla barn och vi tar, i mån av plats, emot alla barn som söker. Nya Skolan tillämpar urvalsprinciper enligt Skolinspektionens riktlinjer, vilka är ködatum med syskonförtur och eller om elev gått på vår förskola innan grundskolan.

De bästa förutsättningarna för att bedriva en långsiktigt stabil verksamhet har de skolor som fyller alla sina utbildningsplatser, visar på goda resultat och har nöjda elever och föräldrar.

Andelen elever som går ut med godkända betyg och/eller behörighet till högre studier är offentlig information som är lätt att hitta, bland annat på www.valjaskola.se och xxxxx. Nya Skolan har bedrivit skolverksamhet sedan 2001 och vi är mycket stolta över skolans elever och deras resultat.

Vill du ansöka till Nya Skolan gör du det genom att klicka på Ansök till Nya Skolan.

Vid frågor eller hjälp med ansökningen kontakta administrationen. När ansökan är inskickad placeras eleven i Nya Skolans kö. Du får alltid en bekräftelse på att din ansökan är mottagen och behandlad. Plats på Nya Skolan erbjuds enligt urvalsmodell ködatum med syskonförtur.

Vi rekommenderar att ni anmäler ert barn så tidigt som möjligt, på grund av att kön varierar i storlek från år till år.

Besök gärna oss på Nya Skolan och ställ frågor till våra lärare och skolledare.

Snabbanslutning