Nya Skolan AB´s behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Allt som kan knytas till en levande person kallas för personuppgift. Exempel på detta kan vara namn, personnummer, e-postadress, uppgifter om hälsa och allergier.

Vad menas med behandling av en personuppgift?

Allt som går att utföra med en personuppgift, exempelvis samla in, registrera och organisera kallas för behandling av en personuppgift. GDPR (G​eneral D​ata P​rotection R​egulation), är en ny dataskyddsförordning som gäller inom hela EU från 25 Maj 2018. Den nya förordningen innebär ökade krav gällande hantering av personuppgifter. Den nya förordningen ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PuL. Syftet med den nya förordningen är att förtydliga och stärka integritetsskyddet.

De lagrade personuppgifterna ska:

  • vara korrekta
  • vara adekvata och relevanta
  • inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen
  • hanteras på ett tryggt och säkert sätt

Du som elev, förälder eller medarbetare har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har sparade om dig. Du har även rätt att få personuppgifter ändrade, raderade eller flyttade till en annan aktör.

För att Nya Skolan AB kunna bedriva den bästa möjliga verksamhet behandlar vi en rad olika personuppgifter. Behandling av personuppgifter som anses vara extra känsliga, exempelvis sånt som gäller hälsa, behandlas enbart efter nödvändighet och med stöd i lag.

Oavsett om du är elev, förälder eller medarbetare vill vi på Nya skolan AB att du alltid ska kunna lita på att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För mer information om vad den nya förordningen innebär se Integritetsinspektionens hemsida

Har du frågor om hur vi på Nya Skolan AB hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta

Oskar Andersson, Ekonomichef

e-post: oskar.andersson@nyaskolan.se

Snabbanslutning