Anrik Trollhätteskola åter fylld med barn: Trygghet och kunskap i fokus

På Nya Skolan Egna Hem hölls i december det första Luciatåget med elever på nästan 40 år. Ett tydligt tecken på att den klassiska byggnaden i Nya Skolans regi väckts till liv och på kort tid förvandlats till en modern förskola och grundskola, där trygghet och kunskapsfokus är högsta prioritet.

Den anrika byggnaden på Egna Hem har nyligen fräschats upp för att bidra till trygghet och studiero. Nya möbler är på plats, allt är nymålat och den moderna ljudisoleringen skapar en lugnare miljö. Dessutom är idrottshallen totalrenoverad.

– Jag tycker att den här skolan är otroligt fin. Lärmiljöerna är genomtänkt flexibla och anpassade efter våra barn och elever. Dessutom är vi en skola med många vuxna i barnens och elevernas närhet, berättar Ninni Christoffersson som efter många år på Nya Skolans förskolor i Trollhättan (Röllekan och Pettersberg) nu är mentor i förskoleklassen på Egna Hem.

– Man skulle kunna kalla oss för en stor kunskapsskola i det lilla formatet, tillägger Sandra Stenberg, som sedan fem år är rektor för Nya Skolans förskolor i Trollhättan.

Familjärt från förskolan till nian

Nya Skolans förskola Egna Hem, som öppnade så sent som i januari, rymmer 40 barn och grundskolan 150 elever.

– Det innebär att vi är en liten familjär skola, där alla känner alla. Det skapar en stor trygghet och tillhörighet vilket alltid varit Nya Skolans huvudfokus, berättar Anneli Stark, rektor för f-5 på Egna Hem.

– Det finns i det här en tydlig och genomtänkt samverkan mellan förskolan och grundskolan. Förskolebarnen möter ju lärarna på skolan redan tidigt och därför blir steget inte så stort när det är dags att börja i förskoleklass, fortsätter Sandra.

”Go känsla i magen – hela vägen”

De två rektorerna och Ninni ser många fördelar med det åldersintegrerade arbetet. De små barnen lär sig av de större och de äldre barnen får naturligt öva sin empatiska förmåga med de yngre.

– Vårt mål är ju att kunna arbeta över verksamheterna som ett helt arbetslag, så både förskolebarn och de äldre eleverna vet vilka vi är. Vi hör ju att många vårdnadshavare uppskattar tryggheten i att de kan ha sina barn hos oss inom Nya Skolans verksamheter från ettårsåldern upp till årskurs 9. De ska lämna det viktigaste de har till oss och då är det viktigt att den goa känslan i magen finns med hela vägen, även hos dem, berättar Ninni.

Väver samman skolämnen till projekt

Anneli berättar att Nya Skolans koncept och sätt att arbeta genomförs utifrån en holistisk kunskapssyn.

– Samhället är ju inte uppdelat i olika skolämnen, vilket vi på Nya Skolan anammat. Hos oss väver vi samman våra skolämnen till projekt, vilket hjälper våra barn och elever att enklare förstå verkligheten. I projekten arbetar vi både teoretiskt och praktiskt och samtidigt ger vi eleverna utrymme att reflektera tillsammans med lärarna och varandra, berättar Anneli.

– Det här är något som påbörjas redan i förskolan där personalen går in och är medforskare tillsammans med barnen, både i den fysiska inom- och utomhusmiljön samt med arbetet i den digitaliserade världen, säger Sandra.

Individuella anpassningar för eleverna
Det holistiska tänket på Nya Skolan samt den röda tråden från förskolan till årskurs 9 ger också utrymme för individuella anpassningar. En elev i fyran som exempelvis har det lite svårare med multiplikationstabellerna kan i en mindre grupp få utrymme att lära sig på sin nivå.

– Eller så jobbar vi åt andra hållet där en elev får sitta med äldre elever för att utmanas. Alla människor har olika sätt att lära sig och på Nya Skolan arbetar vi tillsammans, avslutar Anneli.