Föräldraforum på Nya Skolan

På Nya Skolan Trollhättan AB vill vi skapa goda former för samverkan mellan vårdnadshavare och våra enheter i syfte att tillsammans föra dialog i frågor som berör barnen och elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Under våren kan vi erbjuda följande forum:
– Kost och sömn, viktiga faktorer för barnets hälsa.

Innehåll:
Skolsköterska delar med sig kring vad som är viktigt att tänka på kring kost och sömn.
Specialpedagog delar med sig kring kost och hälsa ur ett lärandeperspektiv.
Gruppdiskussion om utmaningar och lösningar i hemmet.

Deltagare:
Skolsköterska och specialpedagog ur vår centrala elevhälsa.
Minst två rektorer från några av våra enheter.

Tid:
Onsdag 6 mars, 17:30-18:30
Plats:
Nya Skolan Lilla Edets matsal

Möjlighet till tolk:
Om du önskar tolk, maila till sative.andersson-lilja@nyaskolan.se och meddela språk senast 26 februari.

– Att vara på plats, är det viktigt att komma till förskolan och skolan?

Innehåll:
Kurator delar med sig kring sociala orsaker till varför hög närvaro är viktig.
Rektorer berättar om hur närvaro påverkar lärandet redan på förskolan och ända upp i äldre åldrar.
Gruppdiskussion om utmaningar och lösningar i hemmet.

Deltagare:
Kurator ur vår centrala elevhälsa.
Minst två rektorer från några av våra enheter.

Tid:
Onsdag 15 maj, 17:30-18:30
Plats:
Nya Skolan Pettersbergs matsal

Möjlighet till tolk:
Om du önskar tolk, maila till anna.kindberg@nyaskolan.se och meddela språk senast 8 maj.