Nya Skolan deltar i projektet;

ÖVNINGSSKOLOR OCH ÖVNINGSFÖRSKOLOR

Att studera till lärare i en övningsskola/övningsförskola ger studenter unika möjligheter till lärande och en mycket god inblick i den framtida karriären som lärare. Övningsskolan/övningsförskolan utvecklar tillsammans med lärarutbildningen och lärarstudenterna kunskap som bidrar till verksamheternas kvalitetsutveckling.

En övningsskola/övningsförskola knuten till Högskolan Väst har en utvecklingsorienterad verksamhet och kännetecknas av ett stort engagemang för lärarutbildning. Högskolan Väst och övningsskolan/övningsförskolan delar ansvar för lärarutbildning och skolutveckling.

I en övningsskola/övningsförskola ges studenten möjlighet att delta i och bidra till det systematiska kvalitetsarbetet och att utveckla en yrkesmässig beredskap för professions- och skolutveckling men även ett vetenskapligt förhållningssätt till det kommande yrket.

För ytterligare information, följ länken:

hv.se/arbetsintegrerat-larande/ovningsskolor/