Nya Skolan träffar representanter från Acadeémie de Nantes; vårt koncept och engelskaundervisning stod på schemat

Nya Skolan, tillsammans med Högskolan Väst, träffade representanter från Acadeémie de Nantes som en del av vårt uppdrag som övningsförskolor/övningsskolor. Nya Skolans koncept diskuterades med utgångspunkt hur vi arbetar med de allra yngsta barnen på förskolan, till hur undervisningen sker med de äldsta eleverna på högstadiet. Vi diskuterade även hur vi på Nya Skolan arbetar med inlärning av de engelska språket redan från tidig ålder. Från Nya Skolan hade vi representanter från administrationen, förskolan, grundskolan och rektor- och ledning, som alla hade en intressant vinkling på dagens tema.

På Nya Skolan är varje funktion och person en förutsättning för att vår verksamhet ska fungera optimalt. Vetskapen om att man är en del av något större, ger en förståelse för att samverkan och samarbete gör organisationen starkare. En ömsesidig respekt för varandra och våra olika professioner är grunden till framgång. Dagens besök skapade precis detta; samverkan för att lära mer!